Nukutushammashoito - Coronaria Hammasklinikka

Nukutushammashoito

Nukutuksessa tapahtuvaa hammashoitoa kutsutaan anestesiahammashoidoksi eli tutummin nukutushammashoidoksi. Nukutuksessa tehtävää hammashoitoa tehdään useimmin voimakkaan hammaslääkäripelon vuoksi. Muita yleisiä syitä voivat olla laajat suukirurgiset toimenpiteet tai erittäin herkkä yökkäysrefleksi. Lisäksi pienten lasten ja erityisryhmien hammashoidossa nukutus voi olla ainoa keino saada hammashoito tehtyä. Nukutus toteutetaan aina anestesiaan erikoistuneen anestesialääkärin ja -hoitajan toimesta ja hammaslääkäri huolehtii hammashoidosta nukutuksen aikana.

NUKUTUSHAMMASHOITO AVUKSI HAMMASLÄÄKÄRIPELKOON

Nukutuksessa tehtävä hammashoito ei ole ensisijaisin hoitomuoto, sillä ensin pyritään etsimään kevyempiä ratkaisuja hoidon onnistumiseksi. Pelkopotilaiden ja herkän yökkäysrefleksin kohdalla pyritään ensin siihen, että hoidot voitaisiin tehdä normaalilla vastaanottokäynnillä potilaan ollessa hereillä esimerkiksi rauhoittavan esilääkityksen avulla.

Mikäli potilaalla on kuitenkin voimakas hammaslääkäripelko sekä runsaasti hoidontarvetta suussa ja hampaissa, nukutuksessa tehtävää hoito voi olla suositeltavin vaihtoehto. Nukutuksen mahdollistamana iso hoitokokonaisuus voidaan tehdä yhdellä kerralla, jolloin useilta käyntikerroilta vältytään. Ison hoitokokonaisuuden tekeminen yhdellä kerralla madaltaa usein myös pelkopotilaan kynnystä hakeutua hoitoon myöhemmässä vaiheessa.

Pelkopotilaiden lisäksi nukutushammashoitoa tehdään paljon myös erityisryhmiin kuuluville potilaille. Esimerkiksi kehitysvammaisten tai autististen potilaiden hoito voi olla haastavaa potilaan hereillä ollessa, joten potilaan nukuttaminen voi olla ainoa vaihtoehto hoitojen suorittamiseen.

NUKUTUKSESSA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET

Nukutuksessa voidaan tehdä samat toimenpiteet kuin hereillä ollessa. Osa toimenpiteistä on haastavampia tehdä nukutuksessa ja saattavatkin vaatia kontrollikäyntiä siten, että potilas on hereillä. Usein nukutuksessa pyritään tekemään kaikki tarvittava hoito yhdellä kertaa, mikäli se on mahdollista. Näin ollen yhdellä kertaa saadaan hoidettua isojakin hoitoja, joiden tekemiseen hereillä saattaisi mennä useampi käyntikerta.

NUKUTUSHAMMASHOITO TOTEUTETAAN YHTEISTYÖSSÄ ANESTESIATIIMIN KANSSA

Nukutuksessa tapahtuvassa hammashoidossa hammaslääkäri tekee yhteistyötä anestesiaan erikoistuneen tiimin kanssa, jonka muodostaa anestesialääkäri ja -hoitaja. Anestesiatiimi huolehtii kaikista nukuttamiseen liittyvistä asioista ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen. Nukutuksen aikana tapahtuvasta hammashoidosta vastaa hammaslääkäri.

NUKUTUSHAMMASHOIDON HINTA CORONARIA HAMMASKLINIKOILLA

Nukutuksen hinta on 400 euroa tunnilta, jonka lisäksi veloitetaan toimenpidekulut. Nukutushammashoitoon on varattava aikaa 1,5 tuntia, joten minimihinta on 600 euroa.

Nukutushammashoitoa on saatavilla Oulun ja Keravan hammasklinikoillamme. Soita ja kysy lisää!

» Katso toimipaikkojen yhteystiedot